Bezpieczna i Przyjazna Szkoła - Szkoła Podstawowa w Koźlinach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Przejdź do treści

Bezpieczna i Przyjazna Szkoła

Spotkanie z Panem Policjantem – 05.10.2017 r.

W dniu dzisiejszym  uczniowie z klas O-III po raz kolejny spotkali się z st. sierż. Grzegorzem Kucharskim - dzielnicowym gminy Suchy Dąb. Pan policjant przypomniał zasady poruszania się po drogach, podkreślił, jak ważną rolę, szczególnie w okresie jesienno- zimowym,  pełnią elementy odblaskowe. Dużą atrakcją spotkania okazała się prezentacja samochodu policyjnego i możliwość wejścia do środka auta. Policjant zademonstrował różne sygnały ostrzegawcze oraz podstawowe wyposażenie radiowozu. Na zakończenie uczniowie otrzymali kolorowe znaczki odblaskowe, aby chroniły ich podczas poruszania się po jezdni. Takie spotkania sprawiają dzieciom wiele radości! Dziękujemy!
Sylwia Lodańska

Dbamy o bezpieczeństwo - 08.09.2017 r

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo dzieci. W ramach edukacji w tym kierunku 8 września uczniowie z oddziału przedszkolnego oraz z klas I-III uczestniczyli w spotkaniu z st. sierż. Grzegorzem  Kucharskim - dzielnicowym gminy Suchy Dąb. Podczas spotkania dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem, bezpiecznym zachowaniu w czasie oczekiwania na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu oraz o pozycjach obronnych w przypadku kontaktu ze zwierzętami (psem). Omówione zostały również niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi oraz sposoby unikania ich.  Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Pan policjant uczulił także uczniów, aby zawsze pamiętali o zapinaniu pasów  podczas podróży samochodem.
Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań. Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.
Sylwia Lodańska

 
Bezpieczne wakacje– 07.06.2017 r.

07 czerwca 2017 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z policjantem dotyczące bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji. Uczniowie uczestniczyli w nim w dwóch grupach: kl. IV – VI  oraz I – III. Dzielnicowy pokazał dzieciom prezentację oraz uświadomił jakie  zagrożenia mogą czyhać na nie w czasie wolnym i nie tylko. Przekazał też wiedzę, w jaki sposób sobie z nimi radzić. Na koniec dzieci zadawały pytania i uzyskiwały potrzebne odpowiedzi. St. sierż. Grzegorz Kucharski życzył wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji oraz spotkania we wrześniu w identycznym składzie.
Katarzyna Piankowska

 
Bezpieczeństwo dzieci w domu i w sieci – 19.04.2017 r.

W środę 19 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie profilaktyczne z policjantem dzielnicowym st. Sierżantem – Grzegorzem Kucharskim. Dotyczyło ono potencjalnych sytuacji niebezpiecznych w środowisku domowym dziecka oraz zagrożeń płynących                 z Internetu. Zostało przeprowadzone w dwóch grupach: dla klas I – III oraz IV – VI. Dzieci mogły obejrzeć ciekawą prezentację i wysłuchać cennych uwag na temat swojego bezpieczeństwa. Otrzymały rady i konkretne wskazówki na temat zachowania się w trudnych sytuacjach, a także odpowiedzi na nurtujące je pytania. Wszystkim uczniom uświadomiono też jakie niebezpieczeństwa niosą ze sobą gry: Błękitny (niebieski) wieloryb czy Wróżka ognia.
Katarzyna Piankowska

 
Spotkanie z policją – 29.09.2016 r.

W czwartek 29 września 2016 r. uczniowie naszej szkoły z klas 0-III uczestniczyli w spotkaniu z Panią Policjantką – Małgorzatą Kujawską z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.
Pani policjantka przypomniała dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz jak bezpiecznie podróżować i jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem.  W ciekawy sposób poinformowała dzieci o tym, jak bezpiecznie bawić się i zachowywać w różnych sytuacjach życia codziennego oraz w sytuacjach, które zagrażają naszemu bezpieczeństwu. Szczególną uwagę poświęcono kontaktom dzieci z nieznajomymi oraz jak trzeba zachować się w przypadku ataku psów lub innych zwierząt.  
Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań.
Sylwia Lodańska

Dzień Profilaktyki pod hasłem „Agresji mówimy NIE” - 11.02. 2016 r.

Czwartek 11 lutego 2016 r. był w naszej szkole dniem walki z agresją. Uczniowie w tym dniu przyszli do szkoły ubrani na niebiesko. Dzień rozpoczął się warsztatami profilaktycznymi prowadzonymi przez panią psycholog z Pracowni Profilaktycznej „Krokus”. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się czym jest złość, agresja i przemoc oraz jakie są ich przyczyny oraz formy. Nauczyli się jak radzić sobie z własną złością i agresją innych, czyli jak nie stać się agresorem i jak nie stać się ofiarą. Warsztaty prowadzone w dwóch grupach wiekowych były bardzo ciekawe, a dzieci aktywnie w nich uczestniczyły.
Kolejnym ważnym elementem tego dnia było krótkie przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy V i VI. Typowe scenki z życia rodziny i szkoły przedstawiały różne formy agresji. Oczywiście wszystko dobrze się skończyło i dobro (anioł) pokonało zło (diabeł). Zakończyliśmy więc dzień optymistycznym przesłaniem, że z agresją można wygrać, trzeba tylko chcieć ze sobą rozmawiać.
Dziękujemy wszystkim uczniom oraz paniom Danucie Haydasz, Sylwii Lodańskiej i Gabrieli Młyńskiej za przygotowanie tego ważnego wydarzenia i czynny w nim udział.
Danuta Haydasz

 
Spotkanie uczniów z funkcjonariuszką policji - 16 października 2015 r.

W piątek 16 października 2015 r. odbyło się spotkanie uczniów z funkcjonariuszką policji z zespołu do spraw prewencji kryminalnej nieletnich                         i patologii Komendy Powiatowej w Pruszczu Gdańskim. Głównym tematem zajęć była problematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
 Najmłodsi z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali krótkiej pogadanki dotyczącej bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Uczniowie zostali uwrażliwieni na potrzebę bycia widocznym na drodze, czemu służyć mają elementy odblaskowe, które każde dziecko powinno posiadać szczególnie o tej porze roku.  Dodatkowo uzyskali wiele cennych informacji dotyczących bezpieczeństwa w Internecie, w kontaktach z obcymi,  podczas korzystania z telefonu  komórkowego i podczas zabawy.
Spotkanie przeznaczone dla uczniów klas IV-VI poświęcone było odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników oraz zasadom zachowania się obowiązującym w  szkole i poza nią. Wspólnie z dziećmi utrwalono zasady zachowania wobec obcych osób. Uczniowie zadawali wiele pytań, wykazali duże zainteresowanie tym tematem. Omówione zostało zagadnienie odpowiedzialności karnej osoby nieletniej za popełnienie czynu zabronionego. Funkcjonariuszka przypomniała wszystkim dzieciom o odpowiedzialności za swoje własne postępowanie.  Nawiązała również                      do zachowań świadczących o demoralizacji, popełnianych przez osoby nieletnie. Wyjaśniła znaczenie pojęcia demoralizacja i zwróciła szczególną uwagę na bezpieczne posługiwanie się stronami internetowymi, które niosą za sobą wiele różnych zagrożeń dla dzieci i młodzieży. Omówiła coraz bardziej powszechne przestępstwa internetowe, takie jak: pomówienia, umieszczanie zdjęć bez zgody, podszywanie się pod czyjeś dane osobowe. Zwróciła uwagę     na filmy nagrane przy użyciu telefonów komórkowych, a następnie ich rozpowszechnianie. Poruszyła również problem dopalaczy, skutków na jakie narażone są osoby, które ich używają oraz w jaki sposób mogą one wpłynąć na rozwój dzieci. Przypomniała uczniom  do kogo mogą się zwrócić, gdy dzieje się coś złego.
Prowadząca pogadankę uświadomiła uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.    
       Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań  ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów, mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią.
Katarzyna Piankowska i Sylwia Lodańska

Szkoła Podstawowa w Koźlinach, Koźliny 50, 83 - 022 Suchy Dąb, tel./fax 692 70 88, e-mail spkozliny@op.pl
Wróć do spisu treści