Chronimy dzieci - Szkoła Podstawowa w Koźlinach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Przejdź do treści

Chronimy dzieci

Certyfikat dla Szkoły Podstawowej w Koźlinach

Szkoła Podstawowa w Koźlinach jako jedyna szkoła w powiecie gdańskim otrzymała prestiżowy Certyfikat „Chronimy Dzieci” przyznany w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Certyfikat jest przyznawany placówkom przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i Ministerstwo Edukacji Narodowej za wysoki poziom standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Szkoła ubiegając się o wdrożenie tego rządowego programu, musiała wypracować i spełnić określone standardy, np. ustanowić i wprowadzić w życie „Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem”, wskazać sposób monitorowania swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci, zapewnić pracownikom i rodzicom edukację w zakresie ochrony dzieci i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, edukować uczniów w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed przemocą.  W ramach programu odbyły się w szkole liczne zajęcia wychowawcze i warsztaty dla uczniów, przedstawienia oraz Dzień Profilaktyki pod hasłem „Agresji mówimy NIE”. Ważnym elementem było spotkanie uczniów z funkcjonariuszką policji z zespołu do spraw prewencji kryminalnej nieletnich i patologii Komendy Powiatowej w Pruszczu Gdańskim, a głównym tematem zajęć była problematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Policjantka uświadomiła uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.
„Dzieci na wszystkich etapach nauczania w sposób bardzo otwarty podchodziły do omawianych zagadnień. Wiedzą, że mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. Przy okazji okazało się, że nasi uczniowie posiadają bardzo bogatą wiedzę na temat różnych zagrożeń. Obserwujemy to nie tylko my, ale również zewnętrzni goście prowadzący szkolenia. Koordynatorem szkolnym programu jest pedagog szkolny – pani Danuta Haydasz. Przyznany Certyfikat jest sukcesem całej społeczności szkolnej – nauczycieli, pracowników, dzieci oraz ich rodziców.” – informuje dyrektor szkoły Jerzy Wiśniewski.

W czerwcu 2015 r. nasza szkoła przystąpiła do programu Chronimy Dzieci.


Chronimy Dzieci to program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą.
Program Chronimy Dzieci realizowany jest w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - zadanie publiczne "Bezpieczna i przyjazna szkoła - ocena szkół i placówek systemu oświaty realizuących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą".
Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

Realizacja programu przez placówkę oznacza, że:

  • szkoła posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
  • szkoła chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  • szkoła dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
  • szkoła posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
  • szkoła placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • szkoła są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
  • szkoła oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Więcej informacji na stronie http://chronimydzieci.fdn.pl/

Szkoła Podstawowa w Koźlinach, Koźliny 50, 83 - 022 Suchy Dąb, tel./fax 692 70 88, e-mail spkozliny@op.pl
Wróć do spisu treści