Kadra - Szkoła Podstawowa w Koźlinach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Przejdź do treści

Kadra

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Koźlinach


1. Jerzy Wiśniewski - dyrektor szkoły, historia kl. 4-6, wiedza o społeczeństwie kl. 8

2. Sylwia Lodańska - edukacja wczesnoszkolna kl. 3, zajęcia rozwijające kreatywność kl. 3, technika, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne,

3. Gabriela Młyńska - edukacja wczesnoszkolna kl. 1, zajęcia rozwijające kreatywność kl. 1, pedagog szkolny, doradca zawodowy

4. Karolina Orlikowska - edukacja wczesnoszkolna kl. 2, zajęcia rozwijające kreatywność kl. 2, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia świetlicowe

5. Nikola Brzozowska - język polski kl. 5-8, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego,  przygotowanie do egzaminu kl. 8, wychowawca kl. 6

6. Adrian Mueller - język angielski kl. 1-8 oraz język angielski oddz. U,M,0, koło języka angielskiego, przygotowanie do egzaminu kl. 8

7. Maria Jakubowska - język niemiecki kl. 4, 5, 6, 7, 8

8. Katarzyna Krajewska - matematyka kl. 4-7, koło kreatywnego działania, chemia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, zajęcia świetlicowe, wychowawca kl. 7

9. Piotr Szczepiński - informatyka kl. 4-8

10. Arkadiusz Chodera - geografia, biologia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, koło przyrodnicze, wychowawca kl. 8

11. Witold Miklaszewski - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, koło sportowe, fizyka, SKS, koło tenisa stołowego, wychowawca kl. 4

12. Wojciech Kaźmierski - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, matematyka kl. 8, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, przygotowanie do egzaminu kl. 8, zajęcia świetlicowe, wychowawca kl. 5

13. Justyna Szymańska - język polski kl. 4, biblioteka, zajęcia świetlicowe,

14. Marek Rogalski - muzyka, rytmika, chór szkolny

15. ks. Michał Ratajski - religia

16. Tomasz Jagielski - historia kl. 7 i 8

17. Angelika Piasecka - wychowanie przedszkolne „0”, wczesne wspomaganie rozwoju, plastyka kl. 4-7

18. Magda Sierocka - wychowanie przedszkolne „M”, wczesne wspomaganie rozwoju

19. Beata Karcz - wychowanie przedszkolne „U”, wczesne wspomaganie rozwoju

20. Alicja Kurkiewicz-Punda - psycholog

21. Marta Głuszkowska - logopeda, zajęcia logopedyczne, wczesne wspomaganie rozwoju


Pracownicy administracji i obsługi


Halina Jankowska
Małgorzata Grzesiuk – Żelewska
Lucyna Urban  
Bogumiła Smolik

Jolanta Paściak  
Beata Bielewicz  
Małgorzata Urban
Mariola Robaczewska  
Zdzisław Gardziński


Szkoła Podstawowa w Koźlinach, Koźliny 50, 83 - 022 Suchy Dąb, tel./fax 692 70 88, e-mail spkozliny@op.pl
Wróć do spisu treści