Komunikaty - Szkoła Podstawowa w Koźlinach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Przejdź do treści

Menu główne:

Komunikaty

Zapraszamy na treningi
tenisa stołowego:

we wtorki 15:30 - 17:30
w piątki 13:40 - 15:20
Zapraszamy na treningi
karate:

w poniedziałki

13:40 - 14:25

SZANOWNI  RODZICE


Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 poz. 1603), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego, wprowadzam w roku szkolnym 2018/2019 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 15.10.2018 r. (poniedziałek), 02.11.2018 r. (piątek), 02.01.2019 r. (środa), egzaminy klasy VIII: 15-16-17.04.2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa) oraz 02.05.2019 r. (czwartek).
W tych dniach uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych w szkole  – jeśli rodzice nie są w stanie zapewnić dziecku opieki. Wówczas proszę o pisemne potwierdzenie udziału dziecka zajęciach świetlicowych według podanego niżej wzoru. Potwierdzenie należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej na 3 dni robocze przed każdym wyznaczonym dniem wolnym.

                                                                          Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Koźlinach

Szkoła Podstawowa w Koźlinach, Koźliny 50, 83 - 022 Suchy Dąb, tel./fax 692 70 88, e-mail spkozliny@op.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego