Ogłoszenia - Szkoła Podstawowa w Koźlinach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Przejdź do treści

Ogłoszenia

Przedszkole U
 OGŁOSZENIE

Informujemy, że zajęcia realizowane w ramach projektu unijnego pn. „UNIWERSYTET PRZEDSZKOLAKA” w Ośrodkach  Wychowania Przedszkolnego w Grabinie-Zameczku, Koźlinach i Suchym Dębie będą odbywały się w okresie wakacyjnym  do 28 czerwca 2019 r. oraz od 19 sierpnia 2019 r.
W okresie od 29 czerwca  do 18 sierpnia 2019 r. zajęcia w ramach „UNIWERSYTET PRZEDSZKOLAKA” nie będą się odbywały.

Podczas realizacji zajęć w/w terminach dzieci dojeżdżające do OWP w Koźlinach i Suchym Dębie będą miały zapewniony dowóz i odwóz wg obowiązującego planu. W tych terminach pracują wszystkie grupy przedszkolne, w każdym z 3 OWP.

Kierownik projektu

 OGŁOSZENIE

Kierownik projektu pn. „Uniwersytet Przedszkolaka” ogłasza  nabór  dzieci na wolne miejsca w ramach  realizacji zajęć opiekuńczych w wydłużonych godzinach  pracy Ośrodków Wychowania Przedszkolnego.
Liczba wolnych miejsc w OWP w Suchym Dębie – 7 miejsc
Liczba wolnych miejsc w OWP w Grabinach- Zameczku – 1 miejsce
Liczba wolnych miejsc w OWP w Koźlinach  – 0 miejsc.
  • Termin rozpoczęcia rekrutacji 23.11.2018
  • Termin zakończenia rekrutacji 30.11.2018
  • Dokumenty rekrutacyjne są dostępne u nauczycieli i dyrektorów placówek.
  • Komplet dokumentów należy złoży do nauczycieli, dyrektorów placówek lub sekretariacie szkół.
  • Regulamin naboru dzieci na wolne miejsca w ramach  realizacji zajęć opiekuńczych w wydłużonych dostępny jest na stronach internetowych szkół tj.
ü OWP Suchy Dąb www.suchy-dab.edu.pl w zakładce Uniwersytet przedszkolaka
ü OWP Grabiny-Zameczek www.zspgrabiny.pl w zakładce Uniwersytet przedszkolaka
ü OWP Koźliny  www.spkozliny.pl w zakładce Uniwersytet przedszkolaka.

kierownik projektu
Zdzisława Kruszczyńska

Zmiana kadry zarządzającej projektem Uniwersytet Przedszkolaka

  • Kierownik projektu Pani Zdzisława Kruszczyńska
  • Z-ca kierownika projektu Pani Dorota Sudenis

Bardzo proszę wszelkie sprawy i pytania związane z realizacją projektu kierować do kardy zarządzającej projektem.

Podręczniki do oddziału 3-latków

Informujemy, iż w najbliższym czasie zostaną podjęte działania wyboru podręczników do oddziału "3-latków".

Przesunięcie terminu podania podręcznika związane jest z toczącym się postępowaniem przetargowym na zatrudnienie nauczyciela wychowania przedszkolnego do oddziału 3-latków w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

Komisja Rekrutacyjna w ramach projektu "Uniwersytet przedszkolaka" zakończyła rekrutację do Projektu na rok 2017/2018

Wszystkie dzieci w  wieku 3 lat (rocznik 2014), których rodzice złożyli dokumentację rekrutacyjną zostali przyjęci do Projektu.
Dzieci z rocznika 2015 roku, których rodzice złożyli dokumentację rekrutacyjną  zostały przyjęte do projektu i będą mogły chodzić do przedszkola od 01.09.2018 roku, lub w przypadku wolnych miejsc w przedszkolach Gminy Suchy Dąb od dnia ukończenia 3 lat.
Starsze dzieci (4-6 lat), których rodzice złożyli dokumenty rekrutacyjne, zostały przyjęta na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu.
Imienna Lista dzieci, które zostały przyjęte do projektu zostanie wywieszona na terenie danej szkoły prowadzącej przedszkole w dniu 28.08.2017 roku.
Imienna Lista dzieci, które zostały przyjęte na wydłużony czas pracy przedszkola zostanie wywieszona na terenie danej szkoły prowadzącej przedszkole w dniu 28.08.2017 roku.

Tomasz Struski
kierownik projektu "Uniwersytet Przedszkolaka"

Szkoła Podstawowa w Koźlinach, Koźliny 50, 83 - 022 Suchy Dąb, tel./fax 692 70 88, e-mail spkozliny@op.pl
Wróć do spisu treści