Szkoła Promująca Zdrowie - Szkoła Podstawowa w Koźlinach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Przejdź do treści

Szkoła Promująca Zdrowie


Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia

Angelika Piasecka – koordynator
Wojciech Kaźmierski
Arkadiusz Chodera


Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:
 • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Koncepcja szkoły promującej zdrowie

Podstawą koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:
 • zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których żyją, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność – nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice;
 • niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań:
- działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny,
- działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne;
 • warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo, zaangażowanie jak największej liczby członków danej społeczności; programy promocji zdrowia są wdrażane „z ludźmi”, a nie „dla ludzi”; w szkole niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli, innych pracowników, uczniów (rzeczywiste, a nie pozorne) i współpraca z rodzicami uczniów.

W sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie (SHE) przyjęto, że promocja zdrowia w szkole to wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej. Istotą SzPZ jest całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole (ang. whole school approach to health promotion), które jest znacznie szersze niż realizacja programów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia.

Całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole
 
 • Zdrowie uwzględnione jest w polityce i koncepcji szkoły – w podstawowym dokumencie określającym koncepcję pracy lub rozwoju szkoły jednoznacznie zapisano, że podejmuje ona działania dla umacniania zdrowia i dobrego samopoczucia uczniów i pracowników.
 • Środowisko społeczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników – dobre relacje i współpraca między różnymi grupami społeczności szkolnej, szkołą i rodzicami, zarządzanie szkołą tworzą pozytywny jej klimat.
 • Środowisko fizyczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników środowiskowo to obejmuje: teren szkoły i jej otoczenie, budynek, jego pomieszczenia i wyposażenie, mikroklimat, organizację zajęć, posiłków, obiekty i sprzęt do rekre­acji i aktywności fizycznej.
 • Rozwijanie umiejętności dbałości o zdrowie i kompetencji do działania uczniów i pracowników realizacja programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły oraz inne działania z zakresu edukacji zdrowotnej adresowane do uczniów i pracowników, motywowanie ich do podejmowania działań dla zdrowia.
 • Tworzenie związków społecznych – z rodzinami uczniów oraz ważnymi osobami/grupami w najbliższej społeczności; współpraca i konsultowanie planowanych działań, poszukiwanie sojuszników i wsparcia.
 • Współpraca z pracownikami medycznymi – pielęgniarką szkolną i innymi osobami/placówkami medycznymi sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami (w tym nad uczniami o spe­cjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych) i pracownikami (np. w ramach medycyny pracy).

Standardy szkoły promującej zdrowie

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkol¬nej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.


DZIEŃ ŻYCIA  –  18.06.2018 r.

DZIEŃ ŻYCIA pod takim hasłem 18 czerwca 2018 r. nasi uczniowie doskonalili swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dzieci pod kierunkiem doświadczonych Funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz pod czujnym okiem dzielnicowego Gminy Suchy Dąb i Funkcjonariusza Zespołu Medycznego Oddziałów Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zdobywali nowe kompetencje i uczyli się właściwych  zachowań oraz skutecznego działania w nagłych, zaskakujących sytuacjach. Oprócz pokazów drużyny zdobywały punkty pokonując kolejne stacje „wypadkowe”, na których należało udzielić pierwszej pomocy zgodnie omówionymi i zaprezentowanymi  zasadami. Warto zaznaczyć, że jedno ze stanowisk (WEZWANIE POMOCY) prowadzili uczniowie: Milena, Julia, Kacper i Piotr – zdobywcy II miejsca w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Zwycięstwo odniosła drużyna w składzie: Nina, Filip, Fabian, Aleksander, Natalia, Milena.  Gratulujemy!
      Mamy nadzieję, że dzięki przeprowadzonej akcji uczniowie będą potrafili odpowiednio zachować się podczas niebezpiecznej sytuacji.Nauka pływania

W roku szkolnym 2017/2018 szesnastoosobowa grupa dzieci z klas III -IV kontynuowała wyjazdy na zajęcia nauki pływania, które odbywały się na małym basenie Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji. W trakcie całego roku uczniowie wzięli udział w 28 lekcjach pływania. Kolejny rok wyjazdów przyczynił się do dalszych bardzo widocznych postępów uczestników w umiejętności pływania, które jest w życiu bardzo przydatne. Pod okiem instruktorki dzieci doskonaliły różne style pływackie: kraul, styl grzbietowy, styl motylkowy i klasyczny. Widoczna była satysfakcja zarówno z przyswojenia nowych umiejętności, ale także z zabawy. Zajęcia okazały się bardzo atrakcyjną formą zajęć pozalekcyjnych.Szkolny Dzień Profilaktyki – 18.05.2018 r.

Tegoroczny Dzień Profilaktyki odbywał się pod hasłem "Bezpieczny Internet". Dzień rozpoczął się przeprowadzeniem badań realizowanych w ramach projektu pt. „MłodziCyfrowi.pl”. Badanie miało pokazać uczniom w jaki sposób wykorzystują w codziennym życiu media cyfrowe, w tym portale społecznościowe, jak się czują, jak bardzo są zadowoleni z własnego życia oraz czy cenią sobie dobre relacje z kolegami i rodzicami.
Bardzo ważnym wydarzeniem tego dnia było ogłoszenie wyników konkursu "Jak być bezpiecznym w Internecie?".
Następnym punktem programu były zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnienia od komputera. Zajęcia odbyły się w trzech grupach, a prowadził je psychoterapeuta Mateusz Grygiel z Ośrodka Psychoterapii "Gestalt" w Gdyni. Uczniowie klas I-III wzięli również udział w quizie związanym z bezpieczeństwem internetowym, podczas którego rozwiązywali w grupach wiele ciekawych zadań.
Na zakończenie uczniowie podpisywali zobowiązanie, wykonane przez uczniów klasy I. Zobowiązali się w nim przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania komputera i Internetu. Wszyscy mamy nadzieję, że będą ich przestrzegać, dzięki czemu unikną zagrożeń i będą bezpieczni.

Wycieczka do JUMPCITY – 05.04.2018 r.

W czwartek 05.04.2018r. uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do gdańskiego parku trampolin JUMPCITY. Zajęcia pod opieką instruktorów trwały 60 minut. We wstępnej części zajęć odbył się instruktarz dotyczący bezpiecznego korzystania z trampolin z projekcją krótkiego filmiku, następnie rozgrzewka na trampolinach oraz ćwiczenia specjalne. Było też dużo czasu na zabawy dowolne. Po upływie ustalonego czasu dzieci wychodziły z parku trampolin bardzo zadowolone i bardzo zmęczone.
„W zdrowym ciele zdrowy duch” – 26.04.2018 r.

W czwartek 26 kwietnia 2018r. dzieci z oddziałów „0” i „M” odwiedziły salę zabaw „Fun Day” w Tczewie. Celem naszej wycieczki było zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej poprzez ruch, zabawę, ekspresję  i stawianie im wyzwań pobudzających ciekawość. Nawyki zdrowego stylu życia kształtują się od najmłodszych lat, a ruch i zabawa są najlepszym sposobem ich odkrywania i utrwalania.
Szkolny Tydzień Czytelnictwa – 05-09.03.2018 r.

W dniach od 05.03. 2018 r. do 09.03.18 r. zostały zorganizowane obchody Szkolnego Tygodnia Czytelnictwa. Hol szkoły przyozdobiły kolorowe kartki z cytatami dotyczącymi książek i czytelnictwa. Pierwszego dnia uczniowie klas „0” – III wzięli udział w konkursie na najciekawszą zakładkę do książki. Drugiego dnia klasy IV – VII uczestniczyły w zmaganiach na najlepiej wykonaną „Mini – książeczkę”. W środę zorganizowana została „Otwarta Półka” – akcja, w której biblioteka „wyszła” na zewnątrz do uczniów. Można było obejrzeć różnorodne publikacje, nie tylko z biblioteki szkolnej, siedząc wygodnie na materacach w specjalnym zakątku. Pomysł ten cieszył się ogromną popularnością, więc możliwość korzystania z tego kącika wydłużono jeszcze o tydzień.


 
Turniej piłki nożnej dziewcząt – 23.03.2018 r.

 
 
W dniu 23 marca 2018 r. dziewczęta z klas IV-VII wzięły udział w turnieju piłki nożnej „Pogoń Tczew Cup” w Tczewie. Reprezentacja naszej szkoły zajęła 3 miejsce wśród 6 startujących drużyn. Nasze zawodniczki pokazały niezłe umiejętności piłkarskie, wykazały się zaangażowaniem i walką w każdym meczu. Dziewczęta odniosły 1 zwycięstwo, raz zremisowały i 2 razy przegrały. Najlepszy mecz rozegrały z Pogonią Tczew, czyli z dziewczynami, które na co dzień trenują w klubie. Udało się z nimi zremisować 1-1. 
ZWYCIĘSTWA NASZYCH DRUŻYN W MINI SIATKÓWCE  –  24.01.2018 r.

W środę 24. 01. 2018 roku na sali gimnastycznej w naszej szkole odbyły się gminne Igrzyska Dzieci w mini siatkówce dziewcząt i chłopców. Zwycięstwa po 2:1 nad drużynami z Suchego Dębu odniosły oba nasze zespoły zarówno dziewcząt, jak i chłopców. Kluczem do wygranych okazała się bardzo dobra zagrywka naszych reprezentantów. Chłopcy przy wyniku 1:1 w setach, przegrywali już 1:7 w decydującym secie, potrafili się jednak skoncentrować i  konsekwentnie realizować założony plan taktyczny. Dzięki tym zwycięstwom uzyskaliśmy awans na zawody powiatowe.  


 
 II MIEJSCE REPREZENTACJI GMINY SUCHY DĄB – 03.12.2017 r.
 

W niedzielę 3 grudnia 2017 r. na szkolnej sali gimnastycznej w Przejazdowie odbyły się XVII Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w tenisie stołowym. Reprezentacja naszej gminy, składająca się z uczniów i absolwentów naszej szkoły pod kierownictwem Kazimierza Miklaszewskiego zajęła bardzo dobre II miejsce wśród ośmiu gmin powiatu gdańskiego, w rywalizacji drużynowej ulegając tylko tenisistom stołowym z gminy Trąbki Wielkie. Turniej stał na bardzo wysokim poziomie, przyjechali bardzo dobrzy zawodnicy, dzięki którym można było podziwiać wiele świetnych wymian i zagrań. Wszyscy nasi reprezentanci byli bardzo zaangażowani, walczyli z wielkim poświęceniem i ambicją. Pierwsze miejsca w swoich kategoriach zajęli: Martyna Magier, Witold Miklaszewski i Kazimierz Miklaszewski - drugie - Rozalia Hinz, Andżelika Lewandowska, Wioletta Sztejner, Julia Kołodziej, - trzecie - Kuba Spenst, Piotr Robaczewski, Kacper Robaczewski,  - czwarte -  Patryk Miklaszewski.
 
WIELKIE GRATULACJE!!!
 
Przy okazji ponownie zapraszamy wszystkich chętnych na treningi tenisa stołowego, zapraszamy starszych i młodszych, kobiety i mężczyzn, wystarczy tylko zabrać zmienne obuwie i dobry humor. Zapraszamy na salę w szkole w Koźlinach w poniedzialki 15:30-17:30. Zajęcia są bezpłatne.
 
GORĄCO ZAPRASZAMY!!!

WYJAZD NA BASEN – 19.12.2017 r.
 
We wtorek 19.12.2017 r. popołudniu uczniowie naszej szkoły udali się do miejscowości Jantar, na basen. W wycieczce uczestniczyło 17 osób z klas IV - VII. Na basenie oprócz doskonalenia umiejętności pływackich było wiele fajnej zabawy - zabawy w płetwach, zabawy w brodziku, pływanie z różnymi pomocami,
skoki do wody (oczywiście pod czujnym okiem ratownika) i relaks oraz odprężenie dla ciała w jacuzzi. Dzieci podobnie jak poprzednio płaciły tylko za wstęp, a transport miały za darmo, dzięki uprzejmości Urzędu Gminy w Suchym Dębie, który użyczył szkolnego gimbusa.   Dzień "Śniadanie Daje Moc"– 08.11.2017 r.

ŚNIADANIE DAJE MOC - takie hasło przyświecało nam przez cały dzień spędzony w szkole 08 listopada 2017 roku, a to za sprawą ogólnopolskiej akcji w której braliśmy udział. Cała społeczność szkolna – od grup przedszkolnych po klasę VII wraz z nauczycielami zjadła wspólnie śniadanie. Ale jakie! W myśl 12 zasad zawartych w tym programie produkty do przygotowania tego posiłku były bardzo zdrowe: warzywa, owoce, razowe pieczywo, a do picia soki lub woda. Na stołach pojawiły się kolorowe, pyszne kanapki i sałatki. Następnie, poszczególne klasy przygotowały plakaty, które zawierały recepty na zdrowie. O pożywnym śniadaniu – podobno najważniejszym posiłku w ciągu dnia- powinniśmy pamiętać przez cały rok, a nie tylko przy okazji podobnych akcji…
Warsztaty: „Piramida zdrowego wyboru. Spotkanie na straganie” – 21.11.2017 r.

21 listopada 2017 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty dla klas I-III na temat zdrowego odżywiania. Prowadziła je pani trener z Instytutu Eligo, który współpracuje z dostawcą owoców  i warzyw do szkoły w ramach programu „Warzywa i owoce w szkole”.  Dzieci dowiedziały się, jak dbać o nasz największy skarb, jakim jest zdrowie. Z Piramidy Zdrowego Wyboru, którą każdy uczeń otrzymał i zabrał do domu – dowiedzieliśmy się, że najważniejszy dla utrzymania ciała w dobrej kondycji jest ruch na świeżym powietrzu. Przypomnieliśmy sobie też o tym, że owoce i warzywa powinny być podstawą naszej diety, natomiast słodycze jedzone zbyt często - to nie jest dobry wybór. Wiemy już, jakie  produkty spożywcze dostarczają nam energii i dbają o poszczególne narządy ciała. Wszyscy uczniowie brali aktywny udział w warsztatach, co zostało zauważone przez panią prowadzącą.


Mam Marzenie - Dzień Pluszowego Misia – 24.11.2017 r.

W tym roku braliśmy udział w akcji charytatywnej organizowanej przez fundację „MAM MARZENIE”. Zbieraliśmy maskotki, zabawki i artykuły plastyczne dla małych pacjentów. Nasi uczniowie spisali się na medal! Oddziały przedszkolne „M” i „0” wspólnie zapakowały zebrane dary, które 25 listopada w Dzień Pluszowego Misia wolontariusze fundacji przekazali dzieciom przebywającym w szpitalach.
W tym dniu wszystkie misie i inni pluszowi przyjaciele dzieci, opuścili swoje zaciszne pokoiki i przybyli wraz z dziećmi z oddziałów przedszkolnych do szkoły.  Dzień wypełniony był wspólnymi zabawami przy repertuarze „misiowych” piosenek i zabaw. Ten radosny dzień zakończyliśmy projekcją filmu animowanego „Mój brat niedźwiedź”.Zorganizowanie kącika relaksu dla uczniów na holu szkoły. Stworzenie na zewnątrz budynku miejsca ze stolikami i ławeczkami, na potrzeby zajęć na świeżym powietrzu oraz gier poziomych na placu przyszkolnym i w holu wewnątrz szkoły.

Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela zaprojektowali i wykonali kącik relaksacyjny. Korzystają z miękkich siedzisk, materaców oraz kolorowych worków sako. Mogą się tam wyciszyć i zrelaksować oraz odciążyć w pozycji leżącej swoje kręgosłupy. Na zewnątrz budynku oraz w holu szkoły zostały umieszczone poziome gry dla uczniów, którzy wolą spędzać aktywnie czas w czasie przerw oraz zajęć świetlicowych. Są kolorowe i cieszą się ogromną popularnością. W czasie dogodnych warunków atmosferycznych nauczyciele i uczniowie mogą korzystać  z utworzonego w parku przyszkolnym miejsca z ławeczkami, gdzie odbywają się zajęcia na świeżym powietrzu.


Szkolny Dzień Życzliwości

21 marca 2017 r. z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, popularnie przez uczniów nazywanego Dniem Wagarowicza, zorganizowano w naszej szkole obchody „Dnia Życzliwości”. W tym dniu nie było tradycyjnych lekcji, lecz zajęcia warsztatowe i imprezy. Wszystkie klasy pod opieką wychowawców i nauczycieli własnoręcznie wykonały klasową Marzannę. Następnie kolorowy korowód z Marzannami przeszedł uliczkami wsi. Uczniowie wzięli też udział w warsztatach profilaktycznych: „Dlaczego warto być życzliwym?” i wykonywali wspólnie Ordery Życzliwości. Na koniec nastąpiło podsumowanie  i „uśmiechnięte” zdjęcie.


 Akcja „Cała szkoła biega”

Akcja odbywała się w 2 półroczu roku szkolnego 2014/2015. Założeniem była promocja zdrowego stylu życia poprzez bieganie. Akcja była skierowana do wszystkich uczniów klas I-VI i miała za zadanie zachęcić jak największą ilość osób do biegania. Akcja polegała na zorganizowaniu kilku biegów w każdej klasie na lekcjach wychowania fizycznego. Dodatkowo była prowadzona klasyfikacja w klasach. Najlepsi uczniowie w każdej klasie (chłopiec i dziewczynka) otrzymali dyplomy najlepszych biegaczy w klasie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale.Mały Mistrz

Program „Mały Mistrz” był realizowany w naszej szkole od września 2014 roku w ówczesnej klasie I. Program trwał 3 lata, był kontynuowany w klasie II i III. Program MEN oraz Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej miał w swoich założeniach podnieść rangę wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej. W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie ówczesnej klasy III zrealizowali i zakończyli trzyletni program wychowania fizycznego „Mały Mistrz”. W ciągu 3 lat uczniowie mieli szansę na zdobycie 6 sprawności: gimnastyka, piłkarza, lekkoatlety, rowerzysty, pływaka oraz pingpongisty. Dwie ostatnie sprawności niektórzy uczniowie zdobyli poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych: kole tenisa stołowego i nauce pływania. Zaliczając daną sprawność, dzieci otrzymali wlepki do swoich legitymacji „Małego Mistrza”. Uczniowie otrzymali także pamiątkowe dyplomy „Małego Mistrza” za uczestnictwo w programie. Zgodnie z założeniami programu stopień trudności doskonalonych sprawności z roku na rok znacząco wzrósł. Dzięki temu uczniowie posiadają coraz większy potencjał ruchowy w danej dziedzinie i mogą wykonywać coraz trudniejsze ćwiczenia. Wpływa to na większą motywację do pracy na zajęciach. Osiąganie wyznaczonych celów przez uczniów wpływa także na zwiększenie poczucia własnej wartości. Program „Mały Mistrz” skutecznie motywował dzieci do nauczania nowych umiejętności ruchowych, a różnorodność tematyczna była dla nich bardzo atrakcyjna.


Certyfikat dla Szkoły Podstawowej w Koźlinach

Szkoła Podstawowa w Koźlinach jako jedyna szkoła w powiecie gdańskim otrzymała prestiżowy Certyfikat „Chronimy Dzieci” przyznany w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Certyfikat jest przyznawany placówkom przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i Ministerstwo Edukacji Narodowej za wysoki poziom standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Szkoła ubiegając się o wdrożenie tego rządowego programu, musiała wypracować i spełnić określone standardy, np. ustanowić i wprowadzić w życie „Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem”, wskazać sposób monitorowania swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci, zapewnić pracownikom i rodzicom edukację w zakresie ochrony dzieci i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, edukować uczniów w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed przemocą.  W ramach programu odbyły się w szkole liczne zajęcia wychowawcze i warsztaty dla uczniów, przedstawienia oraz Dzień Profilaktyki pod hasłem „Agresji mówimy NIE”. Ważnym elementem było spotkanie uczniów z funkcjonariuszką policji z zespołu do spraw prewencji kryminalnej nieletnich i patologii Komendy Powiatowej w Pruszczu Gdańskim, a głównym tematem zajęć była problematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Policjantka uświadomiła uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.

Akcje charytatywne

Akcje charytatywne przeprowadzone w naszej szkole odgrywają ważną rolę, uczą wrażliwości na potrzeby innych, rozwijają uczucie empatii, kształtują również pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie uczestniczą w takich działaniach.

KORKI, KORECZKI DLA FILIPKA
W tym roku szkolnym po raz kolejny w naszej placówce prowadzona jest zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz chorego chłopczyka z naszego regionu. Zbieramy plastikowe nakrętki po sokach, wodzie, mleku, lekarstwach itp. Każda zebrana plastikowa nakrętka jest na wagę złota i wywołuje radość na ustach tych, którym niesiemy pomoc.

GÓRA GROSZA
Co roku, na przełomie  listopada i grudnia, w szkole odbywa się wielka zbiórka monet. Celem, na który zbierane są te drobne monety jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją własną rodziną tj. w domach dziecka i rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne, które polega na pokazaniu młodemu pokoleniu jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Jak co roku nasza szkoła włącza się w tę ogólnopolską akcję, którą prowadzą członkowie SU wraz z opiekunami.

MAM MARZENIE – 23.11.2016 r.
W tym roku braliśmy udział w akcji charytatywnej organizowanej przez fundację „MAM MARZENIE”. Przez 10 dni zbieraliśmy maskotki dla małych pacjentów z oddziałów onkologicznych. Nasi uczniowie spisali się na medal! Dzieci przyniosły misie oraz pieniążki na ich zakup. Udało nam się łącznie przekazać 44 piękne maskotki. Wszystkie zebrane pluszaki zostały zawiezione małym pacjentom.Warsztaty profilaktyczne -17.11.2016 r.

17 listopada 2016 r. odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez panią psycholog z Ośrodka Psychoterapii GESTALT w Gdyni „Jeszcze tylko godzinka i się uczę”. Zajęcia dla klas I–VI w ciekawy sposób pokazały dzieciom jak uniknąć uzależnienia od komputera i telefonu. Uczyły bezpieczeństwa korzystania z internetu oraz mediów społecznościowych. Uczniowie podczas pracy w grupach oraz metodą „burzy mózgów” wypracowywali wspólne wnioski. Dowiedzieli się też jak reagować w sytuacji potencjalnego zagrożenia płynącego z sieci.

"Śniadanie Daje Moc"  - 08.11.2016 r.

We wtorek 08 listopada 2016 r. obchodziliśmy w naszej szkole finał ogólnopolskiej akcji: „Śniadanie Daje Moc”. Cała społeczność szkolna wraz z panem dyrektorem J. Wiśniewskim, ks. K. Zdrojewskim i nauczycielami - o godzinie 9.00 zasiadła do wspólnego śniadania. Zdrowe, pyszne, kolorowe kanapki i sałatki były podstawą tego pożywnego posiłku. Niezdrowe napoje zostały zastąpione wodą oraz sokami warzywnymi i owocowymi. Młodsze dzieci z pomocą rodziców przygotowały kanapki w domu – starsze w szkole, samodzielnie zrobiły je dla siebie. Cała ta akcja miała przypomnieć wszystkim o ważnej roli śniadania, które daje energię na pierwszą część dnia, oraz o 12 zasadach zdrowego odżywiania. Zasady te zostały przedstawione w postaci 12 plakatów wykonanych przez uczniów, którzy wykazali się niezwykłą pomysłowością i talentem. To przedsięwzięcie niewątpliwie przyczyniło się do integracji oraz przypomnienia zdrowych nawyków żywieniowych.


Warsztaty profilaktyczne „Nie biorę” – 21.10.2016 r.

21 października 2016 roku odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne „Nie biorę” dla uczniów klas IV – VI prowadzone przez panią psycholog z GESTALT w Gdyni. W czasie zajęć uczniowie poznali co to jest uzależnienie i od czego można się uzależnić. Dowiedzieli się jak działają substancje psychoaktywne – alkohol, papierosy, narkotyki oraz jak zachowują się ludzie po ich zażyciu, jakie towarzyszą im emocje. Przy pomocy pani psycholog obalili mity dotyczące uzależnień oraz podzielili czynności, które wykonują w czasie wolnym na konstruktywne (zdrowe) i szkodliwe. Serdecznie dziękujemy za to ciekawe i pouczające doświadczenie.
Szkoła Podstawowa w Koźlinach jako jedyna szkoła w powiecie gdańskim otrzymała prestiżowy Certyfikat „Chronimy Dzieci” przyznany w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Certyfikat jest przyznawany placówkom przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i Ministerstwo Edukacji Narodowej za wysoki poziom standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Szkoła ubiegając się o wdrożenie tego rządowego programu, musiała wypracować i spełnić określone standardy, np. ustanowić i wprowadzić w życie „Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem”, wskazać sposób monitorowania swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci, zapewnić pracownikom i rodzicom edukację w zakresie ochrony dzieci i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, edukować uczniów w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed przemocą. W ramach programu odbyły się w szkole liczne zajęcia wychowawcze i warsztaty dla uczniów, przedstawienia oraz Dzień Profilaktyki pod hasłem „Agresji mówimy NIE”. Ważnym elementem było spotkanie uczniów z funkcjonariuszką policji z zespołu do spraw prewencji kryminalnej nieletnich i patologii Komendy Powiatowej w Pruszczu Gdańskim, a głównym tematem zajęć była problematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Policjantka uświadomiła uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.„Żyj zdrowo, będzie kolorowo” 21.03.2016 r.

Nasza szkoła promuje zdrowe odżywianie, a uczniowie biorą udział w programach: „Szklanka mleka” oraz „Owoce i warzywa w szkole”. Firma K2 EKO-MILK Krzysztof Langowski z Borzechowa (dostawca owoców i warzyw w programie) zorganizowała dla uczniów z klas 0-III konkurs plastyczny pod nazwą „Żyj zdrowo, będzie kolorowo”. Jury oceniło wykonane przez dzieci prace, biorąc pod uwagę pomysłowość i staranność wykonania, atrakcyjność plastyczną oraz walory edukacyjne. Laureaci konkursu to: I miejsce – Amelia Kowalczyk (kl. I), II miejsce – Martyna Magier (kl. II), III miejsce – Oliwia Wójcik (kl. III). Pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe wręczył dzieciom dyrektor szkoły. Gratulujemy!
Jerzy Wiśniewski

DZIEŃ DZIECKA - SZKOLNY DZIEŃ SPORTU – 01.06.2016 r.

W środę 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w naszej szkole nie było lekcji. Odbywały się gry i zabawy ruchowe. Po spotkaniach w wychowawcami około godz. 9.00, w ramach rozgrzewki odbyło się poszukiwanie ukrytych w terenie lizaków - zwycięzcami okazali się uczniowie klasy I. Następnie poszczególne klasy udały się na przygotowane stanowiska - rzuty lotkami, skoki w workach, przejazd bolidem, rzuty piłeczkami, strzały do bramki, skakanka. Trzy najlepsze osoby z każdej klasy na każdym stanowisku otrzymywały fajne nagrody. W drugiej części odbyły się zabawy zespołowe - przeciąganie liny, piłka nożna, siatkówka, skakanka zespołowa. Było dużo dobrej zabawy i wiele radości.
Książki Naszych Marzeń

W roku szkolnym 2015/2016  nasza szkoła zrealizowała rządowy program "Książki naszych marzeń". Dzięki dotacji finansowej biblioteka szkolna wzbogaciła się o 83 nowe książki. Literatura została wybrana w konsultacji z dziećmi, tak, aby jak najlepiej odpowiadała oczekiwaniom młodych czytelników. Dzięki przystąpieniu do programu zrealizowano szereg, promujących czytelnictwo, projektów w klasach I-VI. Zorganizowano także akcje uwalniania książek i czasopism, konkurs na komiks oraz spotkanie z rodzicami i przedstawienie listu otwartego poruszającego kwestię korzyści płynących z czytania. Nowa literatura wyraźnie przyciągnęła młodych czytelników do biblioteki. Dzieci korzystają z chwil ciszy i spokoju przy ulubionej książce. Pobudzana jest wyobraźnia i daje się zauważyć żywe zainteresowanie oraz wymianę komentarzy na temat literatury. Nowe, interesujące dzieci książki, bardzo dobrze spełniają swą biblioterapeutyczną rolę.Nauka pływania

W roku szkolnym 2015/2016 grupa dzieci z klas I-II uczestniczyła w 20 lekcjach nauki pływania, które odbywały się na basenie Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Zajęcia odbywające się pod okiem instruktora okazały się dla dzieci bardzo interesujące. Uczniowie chętnie uczestniczyli w lekcjach, dzieci z tygodnia na tydzień robiły systematyczne postępy w doskonaleniu umiejętności pływania. Oprócz typowych ćwiczeń zgodnych z metodyką nauczania nie brakowało także zabaw w wodzie. Choć cel zajęć (stuprocentowa, samodzielna, poprawna umiejętność pływania bez pomocy sprzętu) jest jeszcze dla niektórych bardzo daleki, to najważniejsze wydaje się „połknięcie” przysłowiowego bakcyla na pływanie przez większość dzieci. Potrzeba jeszcze dużo pracy i systematycznych zajęć. Naszym dzieciom nie brakuje chęci i zapału, dlatego prawdopodobnie zajęcia w przyszłym roku szkolnym będą kontynuowane.


Dzień Profilaktyki pod hasłem „Agresji mówimy NIE” - 11.02.2016 r.

Czwartek 11 lutego 2016 r. był w naszej szkole dniem walki z agresją. Uczniowie w tym dniu przyszli do szkoły ubrani na niebiesko. Dzień rozpoczął się warsztatami profilaktycznymi prowadzonymi przez panią psycholog z Pracowni Profilaktycznej „Krokus”. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się czym jest złość, agresja i przemoc oraz jakie są ich przyczyny oraz formy. Nauczyli się jak radzić sobie z własną złością i agresją innych, czyli jak nie stać się agresorem i jak nie stać się ofiarą. Warsztaty prowadzone w dwóch grupach wiekowych były bardzo ciekawe, a dzieci aktywnie w nich uczestniczyły.
Kolejnym ważnym elementem tego dnia było krótkie przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy V i VI. Typowe scenki z życia rodziny i szkoły przedstawiały różne formy agresji. Oczywiście wszystko dobrze się skończyło i dobro (anioł) pokonało zło (diabeł). Zakończyliśmy więc dzień optymistycznym przesłaniem, że z agresją można wygrać, trzeba tylko chcieć ze sobą rozmawiać.
Seminarium „Przyjazna Szkoła – Uśmiechnięty Uczeń”

W dniach 15 – 16 października 2015 r. nauczyciel Wojciech Kaźmierski uczestniczył w Jastrzębiej Górze w Seminarium dla Szkół Promujących Zdrowie „Przyjazna Szkoła – Uśmiechnięty Uczeń”. Uroczystego otwarcia Seminarium dokonała Pani Elżbieta Wasilenko - Pomorski Kurator Oświaty.
W Seminarium uczestniczyło 119 przedstawicieli placówek oświatowych województwa pomorskiego. Celem dwudniowego Seminarium „Przyjazna Szkoła – Uśmiechnięty Uczeń” było:
 • ukazanie praktycznych działań szkoły w kontekście zdrowia psychicznego,
 • poszukiwanie praktycznych rozwiązań w związku ze współczesnymi zagrożeniami dzieci i młodzieży,
 • dyskusja na temat wdrażania zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.
W trakcie Seminarium prelegenci zapoznali uczestników Seminarium z następującymi tematami:
 • „Kształtowanie odporności psychicznej uczniów”, dr Dominika Wilczyńska; Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Katedra Nauk Społecznych.
 • „Co trzeba i warto wiedzieć o dopalaczach (środkach zastępczych)”, Anna Dec-Majdan, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku.
 • „Aktualności na scenie narkotykowej w Polsce”, dr Livia Nowak – Banasik, Pomorskie Centrum Toksykologii w Gdańsku.
 • Działania edukacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie pomorskim – Agnieszka Bramska - Bartoszewicz, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku.
 • „Wykorzystanie narzędzi i wyników ewaluacji zewnętrznej szkoły w podejmowaniu działań na rzecz zapewnienia uczniom bezpieczeństwa psychicznego”, Iwona Tanewska, st. wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Wydział Strategii Nadzoru Pedagogicznego.
Seminarium było okazją do dzielenia się dobrymi praktykami w szkołach promujących zdrowie. Przed uczestnikami Seminarium wystąpiła także grupa teatralna z Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Gdyni, laureat tegorocznego Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Uzależnienia wokół na” ze spektaklem „Pociąg do lepszego jutra”.
Na zakończenie odbyły się bardzo ciekawe warsztaty w grupach „Optymizm i pasja kołem napędowym rozwoju dzieci i młodzieży” nawiązujące do głównego tematu seminarium.

Opis aktywności fizycznej uczniów naszej szkoły

Uczniowie naszej szkoły mają dobre warunki do rozwoju fizycznego. Szkoła posiada salę gimnastyczną oraz kompleks boisk na terenie szkolnym. Placówka posiada także dwa place zabaw dla najmłodszych dzieci. Wielkość sali gimnastycznej i różnorodność posiadanego sprzętu pozwalają na atrakcyjne dla dzieci formy prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Bardzo dużym atutem jest fakt, że wszystkie oddziały od kl. I do VIII mogą samodzielnie korzystać z sali gimnastycznej podczas lekcji w-f. Bardzo korzystne jest także prowadzenie zajęć w edukacji wczesnoszkolnej przez nauczyciela wychowania fizycznego. Zatrudnienie dwóch nauczycieli wychowania fizycznego w szkole wpływa na wzrost atrakcyjności prowadzonych zajęć, dzięki współpracy nauczycieli i wymianie doświadczeń. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych. Lekcje charakteryzują się dużą intensywnością, bogatym zasobem metod i środków nauczania oraz różnorodnością tematyczną. Frekwencja osób ćwiczących na każdym poziomie nauczania jest bardzo wysoka. Wartym odnotowania jest fakt, że uczniowie o słabszych możliwościach sprawnościowych także wykazują dużą aktywność na zajęciach i chętnie w nich uczestniczą. Ważna jest tu rola nauczycieli w-f, którzy umiejętnie motywują uczniów słabszych fizycznie i psychicznie.
Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym, prozdrowotnym i terapeutycznym. Uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć gimnastyki korekcyjnej, na których pracuje się nad korekcją wad postawy. Dzieci są coraz bardziej świadome terapeutycznego charakteru tych zajęć i wykazują dużą aktywność oraz chęć pracy w domu. Głównymi celami tych zajęć są: kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała, wyrobienie zdolności do długotrwałego utrzymywania skorygowanej postawy( wyrobienie wytrzymałości posturalnej, korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się i utrwalaniu, eliminowanie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez: ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady, uaktywnienie układów: narządów ruchu, krążeniowego i oddechowego, zwiększenie zakresu ruchu w stawach, wydłużanie, skracanie lub wzmacnianie odpowiednich grup mięśniowych.
Dzieci młodsze i starsze z naszej szkoły mają szansę uczestniczyć także w kołach sportowych, na których można rozwijać swoje zainteresowania i talenty sportowe. Zajęcia zawsze charakteryzują się dużą popularnością. Szkoła od lat odnosi spore sukcesy w zawodach sportowych, szczególnie na szczeblu powiatu (tenis stołowy, unihokej, siatkówka). Na przestrzeni lat można zaobserwować harmonijny rozwój fizyczny naszych dzieci zarówno u osób uzdolnionych jak i u tych, o słabszym potencjale ruchowym. Dużą chęć do aktywności fizycznej dzieci przejawiają także podczas zajęć świetlicowych, aktywnie spędzając czas na grach w piłkę nożną czy podczas skoków na skakance.
Uczniowie naszej szkoły podejmują aktywność fizyczną poza szkołą. Oprócz zwykłej, codziennej aktywności, w której dominują piłka nożna, koszykówka, jazda na rowerze, jazda na rolkach, nasi uczniowie coraz częściej angażują się w działalność sportową i rekreacyjną w klubach i ośrodkach sportowych. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w treningach piłki nożnej, tenisa stołowego, karate, pływania, jazdy konno, zajęć baletowych i tanecznych.
Szkoła zachęca do aktywności oraz wspiera uczniów w rozwijaniu ich pasji. Organizuje także wyjazdy i wycieczki promujące aktywność fizyczną: wyjazdy na zajęcia nauki pływania, rajdy rowerowe, wycieczki na biwaki, wyjazdy do parków rozrywki, m.in. Jump City (park trampolin).
Osiągnięcia szkoły zgłoszone w ramach akcji „Ćwiczyć każdy może” zostały zaakceptowane.

• 2014 r. – Szkoła otrzymała tytuł „SZKOŁY  W  RUCHU” nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • 2010 r. - przyjęcie naszej szkoły do Pomorskiej Sieci Szkół Promującej Zdrowie.


 • 2013 r. - szkoła otrzymała CERTYFIKAT Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.


Seminarium „Aktywność fizyczna szansą na zdrowie”


W dniach 24 25 października 2013 r. w Jastrzębiej Górze odbyło się Seminarium dla Szkół Promujących Zdrowie pod hasłem: „Aktywność fizyczna szansą na zdrowie”. Otwarcia dokonała Pani Gabriela Albertin - Pomorski Wicekurator, która  nawiązała między innymi do działań szkół promujących zdrowie, a także odwołała się do porozumienia zawartego 19 stycznia 2012 r. w sprawie współpracy w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki dzieci i młodzieży na terenie województwa pomorskiego pomiędzy Pomorskim Kuratorem Oświaty, Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu, „Oświatą Lingwista” Nadbałtyckim Centrum Edukacji Sp.  z o. o. w Gdańsku i Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Gdańsku.

Dokonano uroczystego wręczenia Wojewódzkich Certyfikatów Szkół Promujących Zdrowie.  Przedstawicielki Zespołu Szkoły Promującej Zdrowie: Gabriela Młyńska i Katarzyna Piankowska ze Szkoły Podstawowej w Koźlinach z dumą odebrały to wyróżnienie, wieńczące kilkuletnie działania w ramach programu.

Wykłady w ramach seminarium „Aktywność fizyczna szansą na zdrowie” ukierunkowano na propagowanie zdrowego żywienia oraz  form aktywności fizycznej. Położono nacisk  na następujące zagadnienia:
1. Ruch to zdrowie czy tylko slogan?
dr Ewa Ziemann Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Przyrodniczych, AWFiS w Gdańsku
2. Uwarunkowania zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży, rzeczywistość i oczekiwania.”
dr Barbara Wilk, dr Anna Walentukiewicz, Zakład Promocji Zdrowia, Katedra Wychowania Fizycznego, AWFiS w Gdańsku
3. Promocja zdrowia pracowników w szkołach promujących zdrowie.
dr n. hum. Magdalena Woynarowska-Sołdan, Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

4. Czy wychowanie fizyczne stymuluje aktywność fizyczną?
prof. nadzw. dr hab. Tomasz Frołowicz, Zakład Metodyki Wycho-wania Fizycznego, Katedra Wychowania Fizycznego, AWFiS w Gdańsku.

Odbyły się też warsztaty:
1. Style komunikacji interpersonalnej a motywowanie.
dr Artur Ziółkowski, Zakład Teorii Wychowania Fizycznego, Katedra Wychowania Fizycznego, AWFiS w Gdańsku, mgr Monika Ziółkowska, Coach ICC, trener umiejętności społecznych
2. Otwarta, bezpieczna i przyjazna szkoła.
mgr Monika Piotrzkowska
Dziamska, mgr Anna Baranowska, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Przedstawicielki Szkoły Podstawowej nr 50 i Szkoły Podstawowej nr 59 w Gdańsku przedstawiły prezentację ukazującą  działania w ramach realizacji programu „Szkoła Promująca Zdrowie” i podzieliły się swoimi doświadczeniami.

Uczestnicy seminarium korzystali z różnych form aktywności, między innymi zajęć „Fitness dla każdego” - przeprowadzonych przez mgr Małgorzatę Pogorzelską z Zakładu Metodyki Wychowania Fizycznego, Katedry Wychowania Fizycznego, AWFiS w Gdańsku.


K. Piankowska, G. Młyńska

Szkoła Podstawowa w Koźlinach, Koźliny 50, 83 - 022 Suchy Dąb, tel./fax 692 70 88, e-mail spkozliny@op.pl
Wróć do spisu treści