Szkoła w Ruchu - Szkoła Podstawowa w Koźlinach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Przejdź do treści

Szkoła w Ruchu
Osiągnięcia szkoły zgłoszone w ramach akcji „Ćwiczyć każdy może” zostały zaakceptowane.

• 2014 r. – Szkoła otrzymała tytuł „SZKOŁY  W  RUCHU” nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej


PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w KOŹLINACH
w Akcji MEN  "Ćwiczyć każdy może"


Nr
obszaru

Nazwa obszaru
- zadania

Forma
(w jaki sposób?)

Termin
realizacji

Osoby
odpowiedzialne

RUCH  W  SZKOLE


1.

Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne

Dwa scenariusze ciekawych lekcji w-f

II połowa marca

W. Miklaszewski
W. Kaźmierski


4.

Kwalifikacje
i doskonalenie nauczycieli

Kurs "Realizacja edukacji zdrowotnej na lekcjach WF" i inne dostępne szkolenia o podobnej tematyce

cały rok szkolny

W. Miklaszewski
W. Kaźmierski

5.
Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Wyjazd na basen do Jantara
(lub kryte lodowisko w Gdańsku)

luty/marzec
W. Miklaszewski
W. Kaźmierski

"Popołudnie z siatkówką" zajęcia pozalekcyjne dla uczniów

luty/marzec

Wyjazd uczniów na sparingowy mecz tenisa stołowego do Sobowidza

luty/marzec

Treningi tenisa stołowego

cały rok szkolny

RUCH  POZA  SZKOŁĄ7.

Zajęcia niezorganizowane

Wyjazd do Gdańska na mecz piłki nożnej Lechia Gdańsk-Widzew Łódź

15.03.2014

W. Miklaszewski
W. Kaźmierski

Wyjazd do Tczewa na mecz piłki ręcznej Sambor Tczew - AZS Lublin

01.03.2014

Wyjazd na Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny tenisa stołowego (Gdańsk)

16.02.2014

Wyjazd na turniej tenisa stołowego - IV Memoriał Tomasza Słupeckiego (Przejazdowo)

22.02.2014


8.


Aktywność
w gronie rodziny

Spotkanie adaptacyjne z rodzicami "Ćwiczymy razem z rodzicami"

27.11.2013

M. Malinowska
D. Nalinska

"Rodzinny Dzień Sportu" podczas "Dnia Profilaktyki" w szkole

26.02.2014

W. Miklaszewski
W. Kaźmierski


REALIZACJA OBSZARU NR 1


Lekcja 1

W ramach szkolnych zajęć wychowania fizycznego w akcji „Ruchu w szkole” nauczyciel wychowania fizycznego Witold Miklaszewski przygotował dla dzieci klasy VI lekcję: Gry i zabawy ruchowe doskonalące kozłowanie i podania piłki. Zajęcia odbyły się dnia 21.03.2014 r.
Lekcja przebiegła zgodnie z planem i scenariuszem, choć należało wprowadzić zmiany w związku z niższą frekwencją i nieprzygotowaniem uczniów. Z podziału na 4 zastępy zrezygnowano na rzecz 3 grup ćwiczebnych. Przeprowadzona lekcja jest przykładem, że program wychowania fizycznego można również realizować podczas dobrej zabawy, z uśmiechem, zadowoleniem i satysfakcją uczniów. Elementy gry w piłkę ręczną były doskonalone w czasie zabaw i gier. Lekcja pokazuje, że wychowanie fizyczne może być ciekawe i atrakcyjne. Szczegółowe informacje zawarto w przygotowanym scenariuszu lekcji.


Zobacz: Scenariusz lekcji gier i zabaw ruchowych na zajęciach wychowania fizycznego w klasie VI


Lekcja 2

Dnia 26.03.2014 r. w ramach akcji MEN „Ćwiczyć każdy może” nauczyciel Wojciech Kaźmierski przeprowadził w klasie II ciekawą lekcję wychowania fizycznego. Zajęcia odbyły się w sali gimnastycznej, a tematem lekcji były „Różnorodne zabawy ruchowe z elementem rywalizacji”. Lekcja jest przykładem dobrej praktyki atrakcyjnych dla dzieci zajęć wychowania fizycznego.
Lekcja tradycyjnie rozpoczęła się zbiórką i po chwili rozmowy uczniowie przystąpili do zabaw. Na początku zadaniem wszystkich było odszukanie starannie schowanych szarf. Następnie szarfy posłużyły jako „ogonki” do zabawy w „berka”. Kolejne zabawy „Powódź”, „Zające i krokodyl” oraz „Tratwa” również były bardzo ciekawe i rozwijały różnorodne umiejętności psychoruchowe uczniów i sprawność motoryczną. Był również czas na zabawowe ćwiczenia w parach, które wywołały jeszcze większy uśmiech na twarzach dzieci. Dobrego nastroju i energii nie brakowało także w pozostałej części lekcji, która upłynęła pod znakiem gry w piłkę nożną. Lekcja skończyła się popularną zabawą „Ciuciubabka” i krótkim podsumowaniem. Zajęcia przebiegły w bardzo miłej atmosferze, a uczniowie klasy II wykazali się dużymi umiejętnościami i ogromnym zaangażowaniem. Na twarzach dzieci zagościł uśmiech i zadowolenie. Szczegółowe informacje zawarto w przygotowanym scenariuszu lekcji.


Zobacz: SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
w klasie II


REALIZACJA OBSZARU NR 4


Odnosząc się do spełnienia wymagań z obszaru 4 „Ruchu w szkole” nauczyciele wychowania fizycznego naszej szkoły Witold Miklaszewski i Wojciech Kaźmierski ukończyli kurs „Realizacja edukacji zdrowotnej na lekcjach wychowania fizycznego” w wymiarze 30 godzin, zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Oświata – Lingwista” w Gdańsku. W programie kursu zawarto:

  • Poszerzenie wiedzy na temat nowej podstawy programowej wychowania fizycznego,

  • Rozwinięcie umiejętności planowania oceny ucznia z w-f z uwzględnieniem jego osiągnięć edukacyjnych w zakresie edukacji zdrowotnej,

  • Wiedzę dotyczącą koncepcji współczesnej edukacji zdrowotnej i roli szkoły w jej realizacji, zagadnień dotyczących zdrowia psychospołecznego i umiejętności życiowych,

  • Kształtowanie umiejętności w zakresie metodyki edukacji zdrowotnej w szkole, w tym planowania, realizacji i ewaluacji programów edukacji zdrowotnej. Stosowania metod aktywizujących i interaktywnych (metody projektu i port folio).

Zdobytą wiedzę i umiejętności nauczyciele wykorzystują w bieżącej pracy z uczniami.


REALIZACJA OBSZARU NR 5


Działanie 1

Realizując zadania z obszaru pozalekcyjnych zajęć sportowych „Ruchu w szkole”, nauczyciele wychowania fizycznego Wojciech Kaźmierski i Witold Miklaszewski, zorganizowali dla dzieci zajęcia pozalekcyjne „Popołudnie z siatkówką”. Turniej odbył się w szkolnej sali gimnastycznej w piątek 07.03.2014 r.
Z myślą o pogłębianiu zainteresowań i rozwijaniu talentu sportowego uczniów zaproponowaliśmy popołudniowe zajęcia siatkarskie. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, przybyło 22 uczniów z klas IV-VI (w tym dwoje z rodzicami). Po rozgrzewce, obecni za zajęciach podzieleni zostali na zespoły, które grały między sobą pojedyncze sety - wygrał zespół z największą ilością zwycięstw. Na zakończenie rozegrany został mecz: dziewczęta kontra chłopcy, który wygrali chłopcy 2:1. Oprócz tego, że wszyscy dobrze się bawili, wspomnieć należy o tym, że uczniowie dużo się nauczyli - doskonalili zagrywkę, przyjęcia, odbicia górne i dolne, próbowali ataku i zbić. A przede wszystkim racjonalnie wykorzystali wolny czas, bo aktywność ruchowa to zdrowie!
Zajęcia trwały dwie godziny zegarowe 15.30 - 17.30.


Działanie 2

W ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych „Ruchu w szkole” nauczyciele wychowania fizycznego Wojciech Kaźmierski i Witold Miklaszewski przygotowali dla dzieci wyjazd na basen do miejscowości Jantar dnia 19.03.2014 r. w godzinach 16:00-19:15.
Mając na uwadze duże znaczenie ruchu i pływania w rozwoju dzieci, a także pogłębianie zainteresowań i rozwijanie talentu sportowego, zaproponowaliśmy popołudniowy wyjazd na kryty basen. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a zgłosiło się 28 uczniów z klas I-VI. W czasie zabaw w wodzie, dzieci świetnie bawiły się, a przy okazji oswajały z wodą, próbowały pływać z pomocą i bez, doskonaliły nurkowanie. Ważne jest również to, aby dzieci mogły poznać obiekt taki jak basen oraz zasady korzystania z basenu ze względu na higienę i bezpieczeństwo. Można było też skorzystać z solankowego jacuzzi.
Zajęcia w wodzie trwały 60 minut. Rodzice pokryli koszt wstępu dzieci na basen, a transport do Jantara został zapewniony dzięki uprzejmości Urzędu Gminy w Suchym Dębie, który udostępnił "gimbusa".


Działanie 3

Podczas pozalekcyjnych zajęć sportowych „Ruchu w szkole” nauczyciel wychowania fizycznego Witold Miklaszewski przygotował dla dzieci wyjazd i uczestnictwo w meczu sparingowym – konsultacjach tenisa stołowego z "UKS Kosynier" Sobowidz. Wyjazd do Sobowidza odbył się we wtorek 25.03.2014 r. w godzinach popołudniowych.
Myśląc o pogłębianiu zainteresowań i rozwijaniu talentu sportowego w konsultacjach wystartowało 6 uczniów naszej szkoły: Andżelika Lewandowska, Julia Kołodziej, Kinga Kot, Kacper Bielewicz, Piotr Robaczewski, Kacper Robaczewski. Uczniowie grali w tenisa stołowego ze swoimi rówieśnikami – chłopcami z Sobowidza. Najwięcej punktów dla naszej reprezentacji zdobyli bracia Robaczewscy – Kacper 5, Piotrek 4. Sparing miał bardzo duże znaczenie szkoleniowe, można było porównać umiejętności techniczne i taktyczne, podpatrzeć sposób serwowania, gry w ataku i obronie.  Był to kolejny taki sparing pomiędzy naszymi sekcjami tenisa stołowego.  Występy uznać należy za udane i bardzo pożyteczne, a nasi zawodnicy na pewno wiele się nauczyli i zdobyli cenne doświadczenie. Nauczyciel wychowania fizycznego zorganizował dla uczniów przejazd, opiekę i merytoryczne wsparcie
.


Działanie 4

W ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych „Ruchu w szkole” nauczyciel wychowania fizycznego Witold Miklaszewski prowadzi dla dzieci treningi tenisa stołowego w sali gimnastycznej. Treningi odbywają się regularnie od trzech lat, wcześniej trzy razy, a obecnie dwa razy w tygodniu – w godzinach popołudniowych od 15:30 do 17:30. Zajęcia są bezpłatne, uczestniczą w nich uczniowie naszej szkoły, jak również jej absolwenci, spełniając ważne role szkoleniowe.
Głównym zadaniem tych zajęć jest pogłębianie zainteresowań, rozwijanie talentu sportowego i zdrowe spędzanie wolnego czasu „w ruchu”. Czas poświęcany jest głównie na nauczanie i doskonalenie elementów gry w tenisa stołowego, techniki i taktyki. Przewidziane jest też stosowanie innych gier i zabaw w celu rozwijania i doskonalenia specyficznych cech sportowych, potrzebnych do tenisa stołowego oraz w celu uniknięcia znudzenia i znużenia ćwiczeniami i grami przy tenisowym stole.
Przeprowadzane są cykle turniejów i gier kontrolnych, wyjazdy na sparingi i turnieje. Dzięki ciężkiej pracy na treningach, uczniowie mogą pochwalić się wieloma zwycięskimi pojedynkami i wygranymi turniejami (VII miejsce w finale ogólnopolskim memoriału Andrzeja Grubby, I miejsce w finale wojewódzkim szkół podstawowych dziewcząt oraz wiele zwycięstw w turniejach wojewódzkich). Organizacja tych zajęć, opieka i merytoryczne wsparcie należy do nauczyciela wychowania fizycznego.


REALIZACJA OBSZARU NR 7


Działanie 1

W ramach zajęć niezorganizowanych „Ruchu poza szkołą” nauczyciel wychowania fizycznego Witold Miklaszewski przygotował dla dzieci wyjazd i uczestnictwo w Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym tenisa stołowego w kategorii "żak". Turniej odbył się w niedzielę 16.02.2014 r. w Gdańsku.
Z myślą o pogłębianiu zainteresowań i rozwijaniu talentu sportowego wystartowało w nim dwoje uczniów z klasy III: Julia Kołodziej i Piotr Robaczewski. Był to pierwszy dla nich turniej tak wysokiej rangi, a walczyli z zawodnikami starszymi o jeden rok. Julia zajęła 7 miejsce (na 12 zawodniczek). Piotr wywalczył 13 miejsce (na 43 zawodników). Występy uznać należy za udane, a nasi zawodnicy na pewno wiele się nauczyli i zdobyli bezcenne doświadczenie. Nauczyciel wychowania fizycznego zorganizował dla uczniów przejazd, opiekę i merytoryczne wsparcie.


Działanie 2

W ramach zajęć niezorganizowanych „Ruchu poza szkołą” nauczyciel wychowania fizycznego Witold Miklaszewski przygotował dla dzieci wyjazd i uczestnictwo w okazjonalnym turnieju tenisa stołowego - IV Memoriał Tomasza Słupeckiego. Turniej odbył się w sobotę 22.02.2014 r. w Przejazdowie.
Z myślą o pogłębianiu zainteresowań i rozwijaniu talentu sportowego wystartowało w nim siedmioro uczniów z naszej szkoły: Julia Kołodziej, Kinga Kot, Rozalia Hinz, Angelika Lewandowska, Piotr Robaczewski, Kacper Robaczewski i Kamil Jucha. Turniej przebiegł w atmosferze sportowej rywalizacji. Wszyscy nasi reprezentanci grali z dużym zaangażowaniem. Dziewczęta wywalczyły piękne puchary i drobne upominki, a chłopcy tym razem zajęli pechowe 4-te miejsca. Występy uznać należy za bardzo udane, a nasi zawodnicy na pewno wiele się nauczyli i zdobyli bezcenne doświadczenie. Nauczyciel wychowania fizycznego zorganizował dla uczniów przejazd, opiekę i merytoryczne wsparcie.

• Angelika Lewandowska - I miejsce
• Kinga Kot                   
  - I miejsce
• Julia Kołodziej           
  - II miejsce

• Rozalia Hinz - III miejsce i statuetka dla najmłodszego zawodnika

• Piotr Robaczewski        - IV miejsce
• Kacper Robaczewski     - IV miejsce
• Kamil Jucha                 - V miejsce


Działanie 3

W ramach zajęć niezorganizowanych „Ruchu poza szkołą” nauczyciele wychowania fizycznego Wojciech Kaźmierski i Witold Miklaszewski przygotowali dla grupy, liczącej 27 dzieci z klas IV-VI, wyjazd na mecz piłki ręcznej Sambor Tczew - AZS Lublin. Mecz odbył się w sobotę 01.03.2014 r. w Tczewie.
Z myślą o poszukiwaniu i pogłębianiu zainteresowań sportowych naszych uczniów, zaproponowaliśmy w takiej formie wyjazd „kibiców” na pierwszo-ligowy mecz piłki ręcznej kobiet. Po raz pierwszy uczniowie byli na takim meczu i na pewno było to coś innego, z czym nie spotykają się na co dzień. Mecz bardzo podobał się większości „obserwatorów” i oglądali go z dużym zainteresowaniem. Tym bardziej, że stał na wysokim poziomie, a o zwycięstwie zdecydowały ostatnie minuty. Uczniowie zadawali ciekawe pytania na temat meczu, sposobu rozgrywek, taktyki i techniki.
Wyjazd był bezpłatny, dzięki uprzejmości Urzędu Gminy w Suchym Dębie, który udostępnił szkolnego gimbusa na przejazd do Tczewa.


Działanie 4
W ramach zajęć niezorganizowanych „Ruchu poza szkołą” nauczyciele wychowania fizycznego Wojciech Kaźmierski i Witold Miklaszewski przygotowali dla dzieci wyjazd autokarem do Gdańska na mecz ekstraklasy piłki nożnej Lechia Gdańsk - Widzew Łódź. Mecz odbył się w sobotę 15.03.2014 r. na „bursztynowym” stadionie PGE Arena w Gdańsku.
Z myślą o poszukiwaniu i pogłębianiu zainteresowań sportowych uczniów, zaproponowaliśmy wyjazd na mecz ekstraklasy piłki nożnej. To już kolejny wyjazd na mecz naszej ulubionej, lokalnej drużyny - Lechii Gdańsk. Wszystkim mecz bardzo się podobał, obserwowali akcje drużyn z dużym zainteresowaniem, podziwiali wspaniałe zagrania piłkarzy. Tym razem mecz był bardzo wyrównany, a wynik 2:0 dla gospodarzy nie oddaje momentami dużej przewagi gości. Uczniowie zadawali ciekawe pytania na temat meczu, sposobu rozgrywek, taktyki i techniki. W wyjeździe uczestniczyło 20 uczniów z klas II-VI. Trzeba jeszcze podkreślić, że na wszystkich, zarówno dorosłych jak i dzieciach, nasz piękny gdański stadion robi wciąż duże wrażenie.


REALIZACJA OBSZARU NR 8


Działanie 1

W ramach obszaru „Aktywność w gronie rodziny” nauczycielki wychowania przedszkolnego Magda Malinowska i Danuta Nalinska przygotowały w sali gimnastycznej spotkanie adaptacyjne dzieci z ich rodzicami pod hasłem „Ćwiczymy razem z rodzicami!”. Zajecia odbyły się dnia 27.11.2013 r.
Nie od dzisiaj wiadomo, że w zdrowym ciele – zdrowy duch, więc tym razem zaprosiliśmy gości do wspólnych zabaw ruchowych z małymi dziećmi. Wszyscy rodzice w wygodnych strojach udali się do sali gimnastycznej, by ćwiczyć i bawić się razem ze swoimi „maluszkami” według instrukcji i poleceń nauczycielek. Wspólna gimnastyka w miłej atmosferze, bez wątpienia dostarczyła dużo radości  i dzieciom, i dorosłym. Warto już małym dzieciom „zaszczepić” ideę zdrowego ruchu i gimnastyki!


Działanie 2

W ramach obszaru „Aktywność w gronie rodziny” nauczyciele wychowania fizycznego Wojciech Kaźmierski i Witold Miklaszewski przygotowali  "Rodzinny Dzień Sportu" podczas "Dnia Profilaktyki" w szkole – dnia 26.02.2014 r.
Pogłębiając zainteresowania sportowe dzieci i zachęcając do większej  aktywności ruchowej w gronie rodziny, zorganizowaliśmy wspólne z rodzinami rozgrywki w sali gimnastycznej. Na „Rodzinny Dzień Sportu” podczas "Dnia Profilaktyki" w szkole, rodzice i opiekunowie naszych uczniów otrzymali specjalne zaproszenia. W zabawach ruchowych z uczniami wzięło udział siedmioro rodziców (rodzice oraz pełnoletnie rodzeństwo). Zabawa była świetna i niech żałują Ci którzy tym razem nie przybyli. Rozegrano dwa mecze w siatkówkę, które były bardzo wyrównane i obfitowały w wiele świetnych i zaskakujących zagrań. Po czterech setach było 2:2 i trzeba było rozegrać jeszcze jeden – ostatni – decydujący set. Ostatecznie wynikiem 18:16 zwyciężyli goście, czyli drużyna rodziców.
Następnie zaskoczeni rodzice w ekspresowym tempie musieli nauczyć się gry w unihokeja. Mecz był bardzo szybki, a uczniów zdziwiła bardzo dobra wytrzymałość oraz waleczność drużyny przeciwnej. Po upływie umówionego czasu, nasza elektroniczna tablica wyników pokazała rezultat - 9:9. O zwycięstwie zadecydowały rzuty karne. I tu ponownie lepsi okazali się rodzice, którzy wygrali 13:11.
Rozgrywkom rodzinnym towarzyszyły specjalnie przygotowane dekoracje i prace plastyczne dzieci „Sport to zdrowie” na temat popularyzacji ćwiczeń gimnastycznych, ruchu na świeżym powietrzu i zdrowego trybu życia. Ważnym akcentem „Dnia Profilaktyki” był też krótki apel, specjalnie przygotowany przez kolegów z klasy IV i VI. Wiersze i piosenki z tej okazji miały oczywiście tematykę sportową. Była również okazja, aby trochę poruszać się przy wspólnej zabawie ruchowo-muzycznej!


Szkoła Podstawowa w Koźlinach, Koźliny 50, 83 - 022 Suchy Dąb, tel./fax 692 70 88, e-mail spkozliny@op.pl
Wróć do spisu treści